​Lene Hansson Wellness Center

info@lenehansson.dk

Professionel kostrådgivning •  Ernæringskurser online

Uddannelse i kost-, og hormonvejledning •  Uddannelsesstart 2 gange årligt

Uddannelse som META vejleder

​Som terapeut eller vejleder, er der ofte brug for at kigge på ”det hele menneske”, dvs. krop, kost og psyke, for at kunne komme i mål.

​Lene Hansson har, i samarbejde med kvalificerede terapeuter og vejledere, udarbejdet en 18 måneder lang uddannelse, der kommer hele vejen rundt om menneskets adfærd, psyke, krop, kost og livsstil. Denne uddannelse gør dig i stand til, at arbejde i dybden med dig selv og/eller klienter, på en hel og holistisk måde.

​Psykoterapi, Enneagramtræning, kostvejledning og METAsundhed, er værktøjerne på uddannelsen. Gennem dette, lærer du om kroppens, cellernes, psykens og sjælens behov, og vi har den spirituelle del med, der binder alt sammen.

Du lærer at se på det hele, i forhold til mad, og vi belyser årsagssammenhængene mellem hvilken indflydelse det første måltid har på hele personlighedens udvikling og hvad man også kan gøre, for at løse det hele op og genskabe ro, balance og harmoni. Vi kigger på smertehistorien som alle har, i en eller anden grad, den forplanter sig i alle kroppen celler.

​At vi har en personlighed, kan være nyttigt, men for nogle kan det faktisk være en forhindring, til at få et liv i balance, fordi ordet ”person – lighed”, netop fortæller, at vi har taget lighed fra en anden person, og dermed ”glemt” os selv. Hvordan kommer vi på sporet af os selv igen? Og hvordan bliver vi på den vej.

​Med psykoterapi, læren om Enneagrammet, kostvejledning samt bevidsthed om METAsundhed, får du de værktøjer, der går, at du kan se en sammenhæng, mellem kroppens ubalancer og psykens ubalancer. Når du kan se sammenhængen, kan du løse problemet.

​Når du lærer om dit ubevidste, kan du blive mere bevidst og derfra skabe det nye og balancerede liv som du fortjener, du koder dine cellers hukommelse om! I dit arbejde som vejleder, kan du hjælpe dig selv eller din klient med at blive bevidst om det ubevidste, hvilket styrker din eller dine klienters voksne identitet og de valg af mad og livsstil der træffes.

Tilmelding og pris for METAvejlederuddannelse

29.900,- (depositum på 5000,- kr. ved tilmelding) og resten inden d. 1.2.2019.
​Uddannelsen kan betales i 3 afdrag, nemlig et afdrag ved hver begyndelse af et modul. Dette aftales ved tilmelding.

Din tilmelding til METAvejlederuddannelsen træder i kraft, når din betaling, eller afdrag, er gennemført og du har fået en bekræftelse via mail. Du tilmelder dig via 

info@lenehansson.dk

Du får tilsendt kontonummer til indbetaling af uddannelsen, når betaling er aftalt.

​Eksamen på uddannelsen til METAvejleder

Mini-eksamen efter alle tre moduler (skriftlig og foregår hjemmefra), og den udvidede eksamen (mundtlig), til slut i forløbet.

Mini eksamen koster 950,- kr. pr. stk. og 1750,- kr. for den afsluttende.

GRATIS INFOAFTEN

Du kan tilmelde dig en gratis aften, hvor Lene Hansson fortæller om indhold, program, datoer m.m., for de forskellige uddannelser.

Infoaftenerne foregår løbende og hhv. i København og i Silkeborg.

Se venligst mere herunder:​

Uddannelsesplan

Uddannelsen strækker sig over tre moduler, varer i alt ca. 18 måneder og foregår i weekender og udvalgte fredage (øvedage). Det er i alt 108 timer, fordelt med ca. 60% undervisning i København og 40% i Silkeborg. Undervisningen i weekender er placeret fra kl. 11.00 – 18.00 med en times frokostpause, samt visse fredage fra 11.00 – 18.00. Gennem de 18 måneder, skal du have minimum 20 timers egen terapi, disse fordeles ligeligt gennem uddannelsesperioden.

​Undervisningen foregår hhv. i Lene Hansson Wellness Center, Holbergsgade 24, 1057 København K. I Jylland, foregår undervisningen på Gothenborg Økologisk Landsted, Them, 8600 Silkeborg.

Du kan få tilsendt et fuldt program, med alle emnerne og datoer for de forskellige moduler, ved at skrive til info@lenehansson.dk

Emner på uddannelsen

Modul 1:
​Psykoterapi og kost – bevidsthedsarbejde og terapi, gennem de 7 drifter, der er essentielle for et liv i balance.


​Modul 2:
​Enneagrammet - et persontypeværktøj. Hvordan kan din personlighed både arbejde med dig og i mod dig?

Modul 3:
​METASundhed - hvad psyken undertrykker, udtrykker din krop. Vi kigger på psykosomatikken, og hvordan alle sygdomme, har rod i psyken.

Alle moduler sættes op mod kostændringer og det hele menneske og således forenes modulerne, så du får en fuld forståelse for, hvordan man skaber balance i kroppen, i kosten, i psyken og i sjælen.

logo-bottom

Wellness Center

Uddannelse som kostvejleder, hormonvejleder og METAvejleder

Kosttvejledning, vitamintest

Online kurser

Nyhedsbrev